хормони


Любов, алтруизъм, връзката с бебето - какво общо има с това как е протекло раждането? 1

Естественото раждане е едно от най-великите творения на природата, един уникален, сложен и хармоничен процес. Със сигурност има още много неща, които не знаем за него, но пък вече има и достатъчно публикации, които помагат да разберем физиологията и механизмите на раждането, така че му помагаме, вместо да му пречим.Много важна роля в този процес играят хормоните - химическите посланици на тялото ни.

Химията на естественото раждане