Примерен план за раждане


 
Примерен план за раждане – вариант 1 (за сваляне)

Натиснете тук, за да изтеглите файла: План за раждане.

 

 
Примерен план за раждане – вариант 2

 

Име на майката: …………………………………

Термин за раждане: ……………………………..

Име на избрания лекар: …………………………….

Име на акушерката: …………………………………………………

Име на дулата: …………………………………………………………..

Придружители по време на раждането: ……………………………………..

 

Има ли нещо, което бихте искала екипът да знае за Вас (например важни въпроси, страхове, убеждения)? ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Бих искала раждането да протече в спокойна и усамотена обстановка и да присъстват само хората, които са ангажирани пряко в процеса. Моля всяка медицинска манипулация на мен и моето дете да ми бъде предварително разяснявана, а вагиналните прегледи да бъдат сведени до минимум. Предпочитам да избегна клизма и бръснене.

 

Първа фаза на раждането

 

Моля отбележете кои от тези мерки бихте искали да Ви бъдат предложени по време на раждането:

 

– Душ

– Да се разхождам

– Да използвам много възглавници (трябва да носите свои собствени)

– Топли и студени компреси

– Масаж

– Да слушам избрана от мен музика

– Приглушена светлина

– Да поемам леки храни и течности според нуждите си

– Топка за раждане

– Да нося моите собствени дрехи/нощница

 

Моля отбележете какво е отношението Ви към медикаментозните методи за обезболяване:

 

– Предложете само ако помоля

– Предложете ако не се чувствам добре

– Предложете веднага щом е възможно

 

Раждането на бебето

Коя от следните позиции бихте искала да опитате:

 

– Раждане в клекнала поза на родилното легло с подкрепа от двете страни

– Стол за раждане в клекнала поза

– Легнала на една страна

– Не желая да използвам стремена

– Друго …………………………………………………………………………………..

 

След като се роди бебето бих искала да:

– Пъпната връв да бъде прерязана след спирането на пулсациите

– …………………………………………… да пререже пъпната връв

– Бебето да се сложи на корема ми веднага

– Да донеса шапчица, която да се сложи на бебето

– ……………………………………… да прави снимки/видео по време на раждането

– Друго ……………………………………………………………………………………………………….

 

Неочаквани ситуации

 

– Бих искала да има само периодично прослушване на детските сърдечни тонове. Предпочитам да избегна продължителното електронно наблюдение, освен ако няма признаци за страдание на плода.

– Не искам да ми бъде извършвана амниотомия (спукване на околоплодния мехур), освен ако изрично не се налага по медицински показания

– Не искам раждането да бъде ускорявано с окситоцин, освен ако изрично не се налага по медицински показания

– Не искам рутинна доза окситоцин при раждането на плацентата, освен ако изрично не се налага по медицински показания

– Предпочитам естествено разкъсване пред епизиотомия. Бих искала да бъде извършена превенция на епизиотомията чрез топли компреси.

– Ако се наложи цезарово сечение бих искала бащата/дулата да присъства в операционната, а бебето да ми бъде дадено възможно най-скоро.

 

След раждането на бебето

Планирам:

– Да кърмя. Моля да не му се дава вода и адаптирано мляко

 

По време на престоя си в болницата бих искала да:

– Да бъда с бебето през цялото време

– Да присъствам при прегледите на бебето

– Да присъствам по време на всички изследвания, които ще бъдат направени на бебето

– Сестрите да покажат на мен и на …………………….. как да къпем бебето

– Сама да изкъпя бебето за първи път

– Друго ………………………………………………………………………………………………….

 

Допълнителни идеи и коментари: …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Дата:  …………………..

Подпис на майката:  ……….. ………..

Подпис на бащата или подкрепящо лице : ………………………..