Daily Archives: май 2, 2012Вие избрахте темите "Техника за емоционална свобода" и "Да се справим с болката - немедикаментозни методи за обезболяване" за уебинара на 5 май от 16:00. Ще говорим за природата и причините на болката по време на раждането, факторите, които спомагат за намаляването на болката, естествените хормони, които ни помагат. Ще разгледаме различни естествени методи за обезболяване, които всяка жена би могла да прилага сама или с помощта на своя партньор или дула. По време на уебинара ще разгледаме и Техниката за емоционална свобода и по-конкретно приложението й по време на бременността и раждането, защото тя би могла да бъде мощен инструмент за справянето с болката и страха. Ще ни гостува Мая Сидерова, ТЕС терапевт.

Техника за емоционална свобода и още много в „Часът на ...