Daily Archives: април 10, 2012


Бистра Танева

Сертификацията на дули към European Perinatal School продължава. През май 2012 г. Мери Шварц и Теа Ван Тъйл отново ще бъдат в България и ще проведат двудневен практически курс за дули на 12 и 13 май. Той ще включва базисните познания и практически умения, които всяка дула трябва да владее. Датата на изпита по физиология за дулите, които вече са в процес на сертификация ще бъде уточнена скоро. Побързайте, местата са ограничени, а първите записали се ще имат предимство при регистрацията.

Обучение за дули – 12 и 13 май 2012