Daily Archives: март 21, 2012


art2

Понякога се сблъсквам с негативно отношение от страна на акушерките и виждам, че ме възприемат като заплаха. Самият факт на моето съществуване за тях е знак, че тяхната работа е недооценена. Аз съм убедена, че акушерката е основният медицински специалист, който трябва да се грижи за жената при нормално раждане и смятам, че нямаме какво да делим и че това напрежение е излишно. Понеже темата ме вълнува много попитах акушерки и дули от чужбина и от България какво мислят по въпроса. Освен това тази статия обяснява разликите между акушерка и дула, защото все още много хора ги бъркат.

Акушерки и дули – конкуренти или съюзници?