Daily Archives: февруари 29, 2012


Картинки по стените 6

В Токуда болница вече съвсем официално се работи с план за раждане, който бъдещата майка изготвя и обсъжда с лекаря си. Планът е качен на сайта на болницата, доста е подробен и както сами можете да се убедите вече се допускат много неща - собствена музика и дрехи, приглушена светлина, присъствие на придружител, родилна топка, прием на течности, свободно движение и други - все неща, които са важни, за да протече едно раждане леко и позитивно. През януари 2012 г. в Токуда са осъществени и първите раждания с дули т.е. и това вече е възможно.

Токуда – вече с план за раждане