Daily Archives: август 10, 2011


Болница Свети Лазар 11

Когато миналата година започнахме да водим преговори с АГ болница "Свети Лазар" за това да мога да присъствам на ражданията там като дула, признавам бях доста скептична. Защото това е болница, известна с високия си процент цезарови сечения. Но ето че с течение на времето успяхме да изградим взаимно доверие и сега болницата може да служи за пример за успешно сътрудничество между медицинския персонал, дулите и раждащите жени. Дано и другите болници ги последват :-)

АГ болница Свети Лазар – прекрасни раждания и големи планове